آشپزخانه شمشیری

خانه / آشپزخانه شمشیری

آشپزخانه شمشیری

حاج محمد حسن شمشیری فرزند غلام حسین و نوه حاج کاظم شمشیر ساز اصفهانی بود وی در سال 1276 در کوچه باغ ایلچی چشم به جهان گشود.پدربزرگ وی از سران صنف قهوه چی بود. پدر شمشیری در جوانی در گذشت و فرزندش را در پنج سالگی یتیم گذاشت.شمشیری روزگاری را با جد خود زندگی می کرد و سپس در قهوه خانه حاج اسماعیل کریم آبادی در خیابان بوذر جمهری به کار مشغول شد.پس از فوت کریم آبادی با پس انداز خود و برخی آشنایان قهوه خانه کوچکی در بازار بزاز ها بازکرد شمشیری با پشت کار فراوان و همت توانست قهوه خانه بزرگتری در جلو خان مسجد شاه دایر کند وی در سال 1320 قهوه خانه را به چلو کبابی مبدل ساخت.شمشیری در همان سالها در ضلع جنوب شرقی سبزه میدان(مکان فعلی چلوکبابی شمشیری) سالنی گرفت و به کار خود ادامه داد.چلوکبابی شمشیری در تهران بی نظیر بود با وجود سالن بزرگ, مشتریان .مدتی به انتظارمی ماندند .شمشیری در سال 1340 در اثر عارضه قلبی در گذشت

تاریخ

1 شهریور, 1395

مجموعه

نمونه کار

برچسب ها

چاپ, سالنامه, نمونه کار

0