بلاگ

خانه / سالنامه ۹۸  / استفاده کاغذ سازگار با محیط زیست

ما در دید پویا تعهد کرده ایم که به محیط زیست و مسئولیتی که نسبت به اون داریم عمل بنماییم از این رو از کاغذ‌های که دارای گواهی نامه  FSC استفاده می‌کنیم. برای دریافت این گواهی نامه محصول مربوطه باید سازگار با محیط زیست و استاندارد‌های اون باشد. این گواهی نامه بین المللی بر پایه ۲ اصل مهم مدیریت منابع جنگل و زنجیره‌ حفاظت از محیط زیست داده میشود.